Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kubeł zimnej wody na rozgrzane poznańskie głowy. Marchwiński broni sędziego